06

Lut 2018

Hello Analytics

Zmiany w Google Analytics i Google Tag Manager

Samo narzędzie Google Analytics w minionym roku również przeszło metamorfozę. Kilka istotniejszych zmian przedstawiono poniżej.

  1. Nowy kod śledzenia Google Analytics: globalny tag witryny ułatwia dodawanie innych tagów Google, w tym usług remarketingowych, co daje większą kontrolę nad narzędziami.
  2. Zmiany w interfejsie mające na celu uproszczenie nawigacji. Tutaj wprowadzono między innymi stronę główną w Google Analytics, stanowiącą podsumowanie najważniejszych statystyk.
  3. Centralizacja sposobu przyznawania uprawnień to przede wszystkim ukłon w stronę firm obsługujących kilka lub kilkanaście różnych kont Google Analytics.
  4. Zmiana sposobu prezentowania kluczowych danych dotyczących odwiedzin z sesji na użytkownika. Pokazuje to ponowne skupienie się na użytkownikach a nie sesjach.

Niestety, w Google Analytics w dalszym ciągu nie pozostały rozwiązane problemy z ruchem typu spam, który trzeba omijać, stosując specjalne filtry lub inne zabiegi poprawiające rzetelność danych. Ma to spore znaczenie, szczególnie przy dużej ilości danych.

Również rosnąca popularność Google Tag Manager indukowała zwiększone zapotrzebowanie w sferze integracji narzędzia z innymi usługami. Wbudowano m.in. nowe reguły do zdarzeń (np. The Scroll Depth Trigger), gotowe tagi marketingowe innych narzędzi czy nowe rodzaje zmiennych typu RegEx. Wszystkie te działania zmierzają do większej automatyzacji zarządzania tagami marketingowymi. Dodatkowo nie wymagają znajomości języków programowania, co dla marketerów jest niezwykle ważne, ponieważ mogą oni szybciej niż dotychczas implementować rozwiązania analityczne i wyciągać na ich podstawie wnioski.

Trendy w branży analitycznej w 2018

Niezmiennie hasło „Big Data” wydaje się być słusznym w kontekście prognoz wskazujących kierunek, w którym idzie analityka. Coraz większa ilość danych powoduje rosnące problemy z ich agregacją i obróbką, dlatego należy spodziewać się, że na rynku będą powstawać nowe narzędzia analityczne.

Wyczekiwanym w Polsce narzędziem jest na pewno Google Attribution. Usługa pozwali zintegrować ze sobą dane z kilku ekosystemów Google, np. Google Analytics, DoubleClick Campaign Manager lub DoubleClick Search tak, aby można było sprawdzić, jak poszczególne kanały promocji wpłynęły ostatecznie na konwersję. Narzędzie to ma stanowić ostateczne rozwiązanie problemu atrybucji konwersji. Widać więc, że rola Machine Learning zyskuje na znaczeniu, jeśli chodzi o działania marketingowe.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.